Hopp til hovedinnhold

Formålet med VirtueltMuseum er å skape en ny nasjonal formidlingsplattform med kuratert innhold der publikum kan oppleve og utforske museet fra sitt eget hjem.

Prosjektmandat

 /

1. Prosjektopplysninger

1. Prosjektopplysninger
Prosjektnavn: VirtueltMuseum
Prosjektets tildeler Sparebankstiftelsen DNB
Prosjekteier/ansvarlig søker Museene i Akershus (MiA) v/Cecilie Øien
Prosjektleder KulturIT AS v/Trond Ivar Hensgaard

2. Rammer

2. Rammer
Beløp tildelt utviklingsprosjekt: NOK 10 Mill
Startdato for tiltaket: 01.09.2020
Sluttdato for tiltaket: 31.05.2023
Spesielle forutsetninger: VirtueltMuseum skal være tilgjengelig for alle museer med lisens på DigitaltMuseum.

3. Bakgrunn

VirtueltMuseum er et utviklingsprosjekt hvor målet er å skape opplevelser med «wow-effekt» for publikum – også det publikummet som vanligvis ikke oppsøker museene. Formålet med VirtueltMuseum er å skape en ny nasjonal formidlingsplattform med kuratert innhold der publikum kan oppleve og utforske museet fra sitt eget hjem.

Museumssektoren er i stadig utvikling og museene er viktige arenaer for tilhørighet lokalt samtidig som de bærer mange nasjonale historier som viser menneskers universelle tilpasninger et større miljøperspektiv. Det er viktigere enn noensinne å skape rom for tilhørighet, læring og deling av ressurser. VirtueltMuseum vil gi nye brukeropplevelser og kontaktpunkter med publikum. Målgruppen er alle, og det er særlig fokus på publikum i alderen 18-30 år.

4. Mål

4.1 Effektmål

VirtueltMuseum skal revitalisere den museumsfaglige formidlingen og være tilgjengelig for alle museer med lisens på DigitaltMuseum. Prosjekteier er ansvarlig for realisering av effektmålene.

4.2 Resultatmål

Utvikle VirtueltMuseum med formålene som er beskrevet i bakgrunnen for prosjektet og baserer seg på SMART-prinsippet: spesifikt, målbart, akseptert, realistisk og tidfestet. Prosjektleder er ansvarlig for realisering av resultatmålene.

5. Faser/milepæler

Prosjektets faser

Prosjektet er delt inn i 6 delfaser. Innsiktsfasen er gjennomført av Bouvet (pro bono) og er konkretisert i form av en rapport med nøkkelfunn. Rapporten ligger til grunn for videre konseptualisering. Designfasen tilrettelegger for brukermedvirkning.

 • 1/1
MILEPÆL ANTATT START ANTATT SLUTT
INNSIKT August 2020 November 2020
KONSEPT Desember 2020 Februar 2021
DESIGN (BRUKERMEDVIRKN.) Februar 2021 Juni 2021
UTVIKLING Februar 2021 Mai 2022
AVSLUTNING/REALISERING Mai 2022 Juni 2022
 /

6. Løsningsbeskrivelse

 • 1/1

VirtueltMuseum utvikles som en egen publikumsportal og vil dele backend med DigitaltMuseum. Det vil sikre en effektiv gjenbruk av etablerte konsepter for artikler og de sammenfallende behovene for kanaler. VirtueltMuseum vil også bygge videre på den nye administrasjonsklienten som er utviklet i DigitaltMuseum. Den etablerte arkitekturen vil gi VirtueltMuseum et fortrinn i utviklingsløpet.

VirtueltMuseum vil introdusere et konsept for formidling av utstillingsinnhold ved hjelp av et knippe presentasjonsmaler. En utstilling skal kunne bli presentert i form av en eller flere 360-gradersvisninger, 3D-objekter, gallerier, spill, med mer. Artikler skal også kunne inneholde elementer fra de tilgjengelige presentasjonene.

6.1 Artikler

Innhold skal kunne tilgjengeliggjøres via rike artikler som kan inneholde komponenter som tekst, multimedia, roterbare objekter og spillelementer. Det skal være mulig å gjenbruke innhold fra relevante øvrige eKultur-løsninger. Artikler skal kunne publiseres både som statiske artikler og som interaktive artikler i form av «scrollytelling»-konseptet.

6.2 Kanaler

Kanaler bygger på et konsept i DigitaltMuseum der tematiske innganger til innhold står i fokus. En kanal kan bygges og forvaltes på samme måte som artikler der redaktører kan samarbeide på tvers av institusjoner for å fremheve artikler og andre enkeltobjekter, samt å kuratere søkeinnganger. En kanal får et eget subdomene og skal fungere som en startside for publikum som er interessert i spesifikke temaer som f. eks musikk, folkedrakt, idrett eller industrihistorie.

6.3 Utstillinger

Museene skal kunne publisere innhold til VirtueltMuseum ved hjelp av et sett tilgjengelige presentasjons-maler. En presentasjon skal kunne bestå av innhold satt inn i en eller flere maler. Alle presentasjoner skal kunne påføres metadata som emneord, kartkoordinater og tidsangivelse. Det vil også legges opp til gjenbruk av innhold fra relevante tredjepartsløsninger.

6.4 360-gradersvisninger

Virtuelle utstillingsmiljøer tilbys basert på 360-graders foto- og videomateriale. Brukerne skal kunne snu seg rundt, navigere, og utforske relevant innhold via annoterte områder i miljøet.

6.5 3D-objekter

Brukerne skal kunne utforske, vri og vende på 3D-modeller av fysiske gjenstander.

6.6 Gallerier

Bilde- og videomateriale formidles som interaktive lysbildevisninger.

6.7 Tid og sted

Tidslinjer og kart vil kunne fungere som innganger til et innholdsutvalg.

6.8 Spill

Kunnskap skal kunne formidles igjennom en enkel form for «gamification», hvor nysgjerrighet og lekenhet står i sentrum. Aktuelle spillmoduler kan blant annet være quiz, puslespill og ordlek.

6.9 Kulturio Kiosk

Visninger fra Kulturio Kiosk, som opprinnelig er tilrettelagt for visning på fastmonterte berøringsskjermer, vil kunne aktiveres fra et virtuelt rom (se illustrasjoner). Som følge av begrensninger i størrelsen på mobilenheter vil denne visningen være best egnet for større skjermer.

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3

7. Avgrensninger

KulturIT skal utvikle en generisk formidlingstjeneste som skal kunne brukes av alle museer som er tilgjengelig på DigitaltMuseum. Målet er å skape et verktøy som gjør alle museene i stand til å kuratere, kontekstualisere og knytte innhold fra eKultur sammen og presentere dette i en moderne innpakning. Publikum skal få tilgang til plattformen hjemmefra ved hjelp av en ordinær nettleser uten at dette krever installasjon av dedikert programvare. Det vil likevel tas høyde for at det kan tilkomme innhold fra øvrige relevante plattformer og kilder som vil kunne presenteres i VirtueltMuseum.

VirtueltMuseum skal være en søkbar nasjonal portal der publikum kan navigere i alt innhold eller begrense dette til ett eller flere museer fra samme portal. Innhold gjøres tilgjengelig via artikler, «long reads», temabaserte kanaler, utstillinger, 360-graders visninger med annoteringer og klikkbare punkter, roterbare 3D-objekter med annoteringer og spill. Det skal være mulig å gjenbruke innhold fra de øvrige produktene i eKultur. Eksempelvis skal objekter fra DigitaltMuseum som er brukt i presentasjoner i VirtueltMuseum ha gode koblinger til magasinet DigitaltMuseum. På samme måte skal et søk i DigitaltMuseum gi innganger til presentasjoner i VirtueltMuseum.

VirtueltMuseum skal være en generell og funksjonsrik plattform som skal være tilgjengelig for alle museer uten at det vil kreve utvikling av spesifikk funksjonalitet for hver enkelt aktør eller i det enkelte formidlingsprosjektet. Plattformen vil i stor grad være malbasert. De ulike museene vil likevel kunne fremstå med egenart, f. eks ved bruk av ulike fargepaletter og fonttyper.
For publikum skal VirtueltMuseum primært benyttes hjemmefra. Kulturio-plattformen kan benyttes for digitale opplevelser tilknyttet fysiske museumsbesøk.
Støtte for AR/VR er tatt ut av søknaden. Teknologien vil i stor grad kreve utvikling og skreddersøm for hvert enkelt prosjekt, og vil derfor i utgangspunktet ikke inngå i VirtueltMuseum. Prosjektet vil likevel undersøke mulighetene for å implementere støtte for en generisk visning av modeller som et lag av utvidet virkelighet der teknologi og nettlesere tillater det.
Støtte for å etablere en betalingsløsning for digitalt innhold har ikke blitt inkludert i tildelingen og vil derfor ikke prioriteres i utviklingen av VirtueltMuseum. Dette vil det imidlertid være en opsjon på ved en eventuell videreutvikling.

8. Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe:

 • Cecilie Øien (MiA)
 • Hege Hauge Tofte (Østfoldmuseene)​
 • Sven Inge Sunde (Anno museum)
 • Lewi Nordby (KulturIT)

Arbeidsgruppe:

 • Magnus Sempler Holte og Stine Skrutvold Skjæret (Anno museum)
 • ​Joanna Iranowska og Marit Gjermundrød (MiA)
 • Kjartan Abel Nilsen og Brita Flor (Østfoldmuseene)
 • Espen Nordenhaug, Lars Gunnar Eggen, Daniel Richards og Trond Ivar Hensgaard (KulturIT)

9. Kritiske faktorer for prosjektsuksess

9.1 Forankring av prosjektet i egen organisasjon

Prosjektgruppen er ansvarlig for forankringen av prosjektet hos prosjektmuseene. KulturIT kan bistå i dette arbeidet. Behov for ekstern kompetanse vurderes løpende i prosjektet.

9.2 Kompetanse og ressurser

Prosjektet er avhengig av utførende ressurser med kompetanse i formidling, design, kommunikasjon, ledelse, og utvikling.

9.3 Delprosjekter

Aktuelle delprosjekter må realiseres utfra overliggende prosjektmandat for VirtueltMuseum.

9.4 Økonomi

Av tildelte prosjektmidler er det satt av NOK 10 mill til utvikling av VirtueltMuseum.

10. Rapportering

Prosjektleder rapporterer månedlig til styringsgruppen om status i prosjektet.