Kravspesifikasjon UX/UI design

Brukerhistorier som grunnlag for kravspesifikasjon

Krav som omhandler brukeropplevelse

 • Som museumssjef må jeg kunne se verdien av å bruke ressurser på å tilby dette til publikum.
 • Som middelalderinteressert kunne jeg tenke meg å gå rundt i Hamarkaupangen omtrent som med StreetView på GoogleMaps! 
 • Som voksen, historieinteressert person, forventer jeg at jeg kan oppleve noe nytt og spennende, og lære mer om ting jeg interesserer meg for, og kanskje oppdage nye ting jeg ikke i utgangspunktet hadde stor interesse for.
 • Som museumsansatt og dermed administrator (?) av virtuelt museum ønsker jeg at plattformen i størst mulig grad er intiutiv og selvforklarende. 
 • Som historieinteressert 12-åring ville jeg sett alle tingene som museet har, og fått vite hvor gamle de var, hva de ble brukt til, historier knyttet til dem osv.
 • Som bruker får jeg se fremhevet utstilling, siste publisert utstillinger i VM
 • Fullskjerm introfilm
 • Som bruker har jeg behov for å kunne se detaljer på en bygning, gjenstand e.l. som jeg ikke hadde sett hvis jeg var der fysisk.

Krav som omhandler innhold

 • Som bruker ønsker jeg å søke etter innhold 
 • Som publikummer ønsker jeg å finne historier som jeg kan relatere meg til (universelt innhold, problemstillinger) 
 • Som publikum ønsker jeg å forstå verden og samfunnet
 • Som publikum ønsker jeg å finne morsomt og lettfattelig innhold
 • Som friluftsinteressert vil jeg lære hva man kan spise i naturen
 • Som lokalhistoriker kunne jeg tenke meg både å få se inn i hus fra mitt lokalmiljø, og å få se på et kart hvor de sto før.

Krav som omhandler universell utforming

 • Som historieinteressert rullestolbruker/spesielle behov/pensjonist (…) har jeg behov for et alternativ til å fysiske besøk på museet. 
 • Som en person som ikke kan fysisk komme til museet ønsker jeg et tilbud som er universelt utformet og tilgjengelig

Krav som omhandler utstilling

 • Egne designmaler for utstillinger
 • Liste ut arrangementer
 • Som historieinteressert ønsker jeg meg å kunne beundre gamle og skjøre gjenstander
 • Som «fagidiot» har jeg behov for å få en samlet oversikt over hvilke virtuelle opplevelser og museumstilbud som finnes om «mitt» tema.
 • Whitelabel (støtte for at museene kan fremstå med egen visuell identitet)
 • Fullskjermvisning av introfilm
 • Som bruker har jeg behov for å kunne gi tilbakemelding til museumsfolka om feil jeg finner eller tilleggsopplysninger jeg har om materialet jeg finner i virtuelt museum.
 • Som bruker vil jeg ha en tilbakemeldingsfunksjon som lar meg komme med ønsker for temaer eller stemme på temaer jeg vil har mer innhold om.

Krav som omhandler undervisning

 • Som lærer ønsker jeg lage en tematisk utstilling til bruk i undervisning
 • Som lærer ønsker jeg å bruke historisk materiale for å gjøre elever kjent med nærområdet sitt 
 • Som elev/student ønsker jeg å finne gode, troverdige og lettfattelige lærekilder
 • Som lærer har jeg behov for å finne stadig nye måter å engasjere elevene på.

Krav som omhandler interaksjon med publikum

 • Som innlogget bruker får jeg badges/achievements etter hvet som jeg utforsker VirtueltMuseum
 • Som klesinteressert kunne jeg tenke meg å "kle på meg" historiske antrekk, gjerne fra museenes samlinger.
 • Som utstillingsleder har jeg behov for å jobbe sammen med formidlere, kulturhistorikere og andre om å lage digitale utstillinger.
 • Som museumsnerd, student eller skoleelev kunne det være gøy å få lage sin egen digitale utstilling med gjenstander fra digitalt museum.
 • Som ansvarlig for salg og inntekter ved museet har jeg behov for at det er et inntektspotensial også blant gjester som ikke besøker museet fysisk.
 • Som travel forelder ønsker jeg meg å kunne sende barna på fortellerstund i virtuelt museum. 
 • Som bruker får jeg tilgang til eksklusivt materiale.